PROJEKTY

Vyhledat dle téma

Archiv

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ

Cílem projektu bylo přiblížit formou hry zanikající stará lidová řemesla školní mládeži a zachovat je pro další generace. V úvodním projektu převládala především textilní řemesla – tkaní, paličkování, síťování, předení ale např. i košíkářství. Historie a vývoj jednotlivých řemesel nám přiblížily nejen sbírkové předměty zapůjčené z muzejního depozitáře, ale i obrazové panely z dílny výtvarnice Kamily Skopové. Ke každému z řemesel vznikl výukový program včetně pracovních listů. Projekt byl realizován v Městském muzeu v Čáslavi.

pheventmodulegallery_126